Imagic Maestro

Imagic Maestro

стаціонарна універсальна

ультразвукова діагностична система

Технічні характеристики

  • Кардіологія, включаючи дослідження «стрес», «асінхронізм», «2D - Strain» «регіональна скоротливість», «діастолічна функція», доросла та дитяча черезстравохідна ехографія
  • Ангіологія, включаючи аналіз «інтима-медіа»
  • Транскраніальний Допплер
  • Абдомінальні дослідження
  • Акушерство і гінекологія, включаючи дослідження «3D - 4D»
  • Урологія та проктологія
  • Дослідження молочної залози
  • Обстеження поверхнево розташованих структур
  • Дослідження м'язів, зв'язок, суглобів
  • Ендокринологія
  • Педіатрія
  • Хірургія: інтраопераційні дослідження
  • Лапароскопічна ехографія
  • Інтенсивна терапія, реанімація
  • Невідкладна допомога
  • Амбулаторні виїзні обстеження
  • 4 фазованих (від 1 до 10 MHz)
  • 5 лінійних (від 3 до 18 MHz)
  • 3 конвексних (від 1 до 8 MHz)
  • 2 мікроконвексних (від 2 до 9 MHz)
  • 2 черезстравохідних «мультиплан»: дорослий та дітячий (від 3 до 9 MHz)
  • ендокавітарний (від 5 до 9 MHz)
  • волюметричний для три-чотиривімірної візуалізації (від 1 до 6 MHz)
  • інтраопераційний (від 5 до 12 MHz)
  • лапароскопічний (від 5 до 12 MHz)
  • 2 олівцевих Допплеровських (2 та 5 MHz)
  • dip (Digital Imaging Process) – цифрова технологія обробки інформації на рівні пікселів, що усуває артефакти і підсилює відлуння від реальних елементів
  • fip (Frequency Imaging Process) – застосування гармонійного аналізу сигналу (принцип другої гармоніки)
  • maMODE (Multi Angle Mode) – технологія формування двовимірного зображення шляхом комбінованого багатокутного сканування, покращує візуалізацію контурів анатомічних структур, усуває артефакти і тіні малоехогенних елементів
  • epMODE (Extended Panoramic Mode) – створення панорамного зображення у випадках, коли розміри досліджуваних структур перевищують довжину датчика
  • msi (Myocardial Strain) – революційна технологія якісного та кількісного аналізу кінетики і деформації міокарда виходячи з двовимірного зображення. Останнє слово в області, зокрема, ішемічної кардіопатії і ресинхронізації
  • Qimt (Intima-Media Thickness) – автоматизоване визначення із застосуванням новоствореної технології радіочастотного аналізу співвідношення «інтиму / медіа» периферійних артерій. Епідеміологічними дослідженнями цей показник визначено як потужний індикатор глобального серцево-судинного ризику
  • cmA (Contrast Media Analysis) –технологія використання другого покоління відлуння контрастних речовин, застосування алгоритмів низького механічного індексу забезпечує візуалізацію самих мікро-кульок
  • afm (Angle Free Mmode) – вільно-оріентуемій М-режим, що значно покращує точність вимірювань і прискорює обстеження (можливість одночасного проведення 2 М-курсорів! У реальному часі або на зупиненому зображенні!)
  • ktm (Kinetic Tissue Mapping) –тканинний кольоровий і імпульсний Допплер; незамінний для аналізу діастолічної функції
  • Stess Echo - багатопротокольна індівідуально програмована програма стрес-ехографії; проспективний і ретроспективний методи реєстрації, вибір між повним серцевим циклом і тільки систоличним інтервалом
  • 3D – 4D – тривимірна і чотиривимірна візуалізація анатомічних структур (в реальному часі), широко застосовується в акушерстві-гінекології
  • B-режим (2D)
  • Панорамний В-режим
  • Гармоничний аналіз в В-режимі - 2-а гармоніка
  • 2D-стрейн: рух и деформація міокарда в В-режимі (2D Strain, 2D Strain Rate)
  • М-режим (ТМ)
  • Свободно-орієнтуємий («анатомичний») М-режим (по 1 или 2-м лініям одночасно) (Free, Anatomical M-mode)
  • Безперервний спектральний Допплер (CW)
  • Імпульсний спектральный Допплер (PW)
  • Імпульсний спектральний Допплер з аналізом високих швидкостей (PW HPRF)
  • Кольоровий Допплер (CFM)
  • Кольоровий Допплер в М-режимі (CFM TM)
  • Кольоровий Допплер з інформацією про наявність турбулентності потоку (CFM Velo-Variance)
  • Кольоровий енергетичний Допплер(CFM Power Doppler)
  • Тканинний кольоровий Допплер в В-режимі (TDI)
  • Тканинний імпульсний Допплер (TDI PW)
  • Тривимірне і чотиривимірне сканування в реальному часі (Real Time 3D - 4D)
 • Конфігурацію Вашого Imagic Maestro від KONTRON MEDICAL (Контрон Медікал) обираєте Ви в залежності від потреб та можливостей! (починаючи з ехографа без Допплера з одним активним портом, можливо надалі включатися окремо Доплера, 2-й порт, спеціальні технології і програми розрахунків - шляхом установки програмного забезпечення).