Семінар 2.1

Загальна ехотомографія серця. Ідентифікація серця і судин. Сегментарний аналіз шлуночків

Семінар 2.1 (перший семінар згідно з програмою модуля 2) має за мету навчити:

  • основам досконалої Допплер-ехокардіографії, від розташування пацієнта до раціонального маніпулювання датчиком та оптимізації зображення залежно від режиму
  • практично реалізувати, в умовах рутинного дослідження, з його обмеженнями та перешкодами, три ортогональні перерізи та переріз «4 порожнини»
  • опираючись на зображення зазначених перерізів, ідентифікувати стінки порожнин серця та судини, що з ними сполучаються (аорта, легенева артерія, порожнисті та легеневі вени, коронарний синус, коронарні артерії)
  • сегментарному аналізу стінок лівого та правого шлуночків згідно міжнародної класифікації
Ссилка на повний документ